CENNIK

CENNIK W DECHE

PARK W DECHE
bez limitu czasowego

PARK LINOWY
3 przejścia

PARK W DECHE
& PARK LINOWY

DZIECI DO 8 LAT

29 PLN

29 PLN

58 pln 43 PLN

DOROŚLI

5 PLN

39 PLN

44 PLN 39 PLN

SENIORZY

5 PLN

30 PLN

35 PLN

TRZECIE I KOLEJNE DZIECKO
rodzeństwo – klient indywidualny*

– 50 %

– 50 %

– 50 %

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

– 50%

– 50 %

– 50%

DZIECI DO 3 LAT

BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE

GRUPY ZORGANIZOWANE
powyżej 15 osób bilet ulgowy

24 PLN

24 PLN

48 PLN38 PLN

KARNET 5 WEJŚĆ
(bilet ulgowy)

130 PLN
104 PLN

130 PLN
104 PLN

215 PLN
179 PLN

KARNET 10 WEJŚĆ
(bilet ulgowy)

260 PLN
199 PLN

260 PLN
199 PLN

430 PLN
349 PLN

PARK W DECHE +
PARK LINOWY

PAKIETY

KARNET 5 WEJŚĆ
(bilet dla dziecka)

99 PLN

159 PLN

KARNET 10 WEJŚĆ
(bilet dla dziecka)

199 PLN

299 PLN

* Rabaty nie łączą się